Varia


Een dubbelinterview met Dolph en Rita Kohnstamm werd begin 2014 door Vittorio Bussato gemaakt voor het Archief- en Documentatiecentrum voor de Gedragswetenschappen, ADNG. Het gaat over hun beider geschiedenis in de psychologie en duurt wel een uur! Dus bezint u voor u eraan begint.

 


Pedagogisch pionieren naast Oorlog en Vrede
interview verschenen in De Volkskrant van 17 november 2010